اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KST432
 • سایز : 5*10*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 5
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 5
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST981
 • سایز : 2*5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 79
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 100
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST920
 • سایز : 2.5*20*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 22
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 25
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : GST919
 • سایز : 2*9.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 43
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 53
 • قابلیت سفارش : رندوم