اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHMOL20
 • سایز : 2.5*5.5*20
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 73
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 91
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KTRE2052
 • سایز : -
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : -
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : -
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KTRE2054
 • سایز : -
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : -
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : -
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KTRE2055
 • سایز : -
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : -
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : -
 • قابلیت سفارش : رندوم , سفارشی