اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTSBN98-1
 • سایز : رندوم
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : رندوم
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : رندوم
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTSBN98
 • سایز : رندوم
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : رندوم
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : رندوم
 • قابلیت سفارش : رندوم

اطلاعات تکميلي

 • کد محصول : KHTS89976
 • سایز : 2*5.5*22
 • تعداد در متر مربع با بند کشی : 75
 • تعداد در متر مربع بدون بند کشی : 83
 • قابلیت سفارش : رندوم